Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το διεκδικούν και το προετοιμάζουν σωστά και με συνέπεια...

Πανελλήνιες 2021: Το σχόλιο των Φροντιστηρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ για τα θέματα της Φυσικής

Τα θέματα ήταν για καλά προετοιμασμένους μαθητές. Κάλυπταν σε μεγάλο βαθμό την διδαχθείσα ύλη. Οι υποψήφιοι θα έπρεπε να ήταν προσεκτικοί στις πράξεις και να εκμεταλλευτούν και τις 3ώρες που είχαν στη διάθεσή τους.