Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το διεκδικούν και το προετοιμάζουν σωστά και με συνέπεια...

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2024: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ απο τη Ματίνα Λασκαρίδου, Φιλόλογο των Φροντιστηρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Το θέμα των σημερινών εξετάσεων στη Νεοελληνική Γλώσσα – Λογοτεχνία, αφορά στην αξία του ταξιδιού ως μέσου ψυχικής εκτόνωσης και αυτοπραγμάτωσης του ανθρώπου. Τα Κείμενα αναφοράς δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην κατανόησή τους και τροφοδοτούν τον μαθητή να επεξεργαστεί το θέμα. Το θέμα Α αποτελεί τυπικό ερώτημα της περίληψης, που απαιτούσε την ικανότητα της πύκνωσης, προκειμένου να μη ξεπεραστεί ο αριθμός των λέξεων. Το θέμα Β απαιτούσε προετοιμασία και μελέτη της θεωρίας. Στο θέμα Γ ζητήθηκε η προσωπική ανταπόκριση των μαθητών, όπως είθισται. Ο εντοπισμός των κειμενικών δεικτών για την υπεράσπιση της ερμηνευτικής προσέγγισης δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία. Στο Θέμα Δ οι υποψήφιοι κλήθηκαν να επιχειρηματολογήσουν για το αν το ταξίδι αποτελεί για τους ίδιους μέσο εκτόνωσης και αναζωογόνησης και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους οι ίδιοι αναζητούν την ηρεμία και την ισορροπία τους. Ένα θέμα που αφήνει την ελευθερία στον μαθητή να τοποθετηθεί προσωπικά. Συνολικά, τα θέματα δεν παρουσιάζουν δυσκολίες για τον μαθητή που έχει προετοιμαστεί επαρκώς στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και έχει εξασκηθεί να διατυπώνει την προσωπική του άποψη.