Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το διεκδικούν και το προετοιμάζουν σωστά και με συνέπεια...

Φροντιστήρια ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ➡️ Ταξίδι στην ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 850 € για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α' Λυκείου!

🎓 Συγχαρητήρια!

Γυμνάσιο και Α΄ Λυκείου: Ξεκινάω νωρίς ... Επιλέγω ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ!

Πανελλήνιες 2021: Το σχόλιο των Φροντιστηρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ για τα θέματα της Ιστορίας

Στο μάθημα της Ιστορίας διαγωνίστηκαν σήμερα οι μαθητές των Ανθρωπιστικών σπουδών. Εξετάστηκαν σε θέματα που κάλυπταν το εύρος της ύλης κυρίως από το κεφάλαιο της Οικονομίας και του Προσφυγικού. Με εξαίρεση το θέμα Β1 που δυσκόλεψε στη διατύπωση κάποιους μαθητές τα υπόλοιπα θέματα έδιναν το περιθώριο για έναν υψηλό βαθμό // Σιδηροπούλου Νόπη - Φιλόλογος των Φροντιστηρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Πανελλήνιες 2021: Το σχόλιο των Φροντιστηρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ για τα θέματα της Κοινωνιολογίας

Τα θέματα στην Κοινωνιολογία ήταν βατά και με σαφήνεια διατυπωμένα. Οι εκφωνήσεις ήταν στοχευμένες, ώστε να βοηθήσουν το μαθητή να εντοπίσει την απάντηση. Εξετάστηκε ένα σημαντικό κομμάτι της διδακτέας ύλης. Ορισμένα θέματα (όπως η σχολή του κονστρουκτιβισμού) ενδέχεται να δυσκολέψουν τους υποψηφίους λόγω της εκφραστικής δυσκολίας και της συνθετότητας των νοημάτων. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούν να προσεγγίσουν το άριστα ενώ ακόμα και ένας μέτριος μαθητής θα μπορέσει να γράψει ένα αξιοπρεπή βαθμό.

Πανελλήνιες 2021: Το σχόλιο των Φροντιστηρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ για τα θέματα των Μαθηματικών (ΕΠΑΛ)

Τα φετινά θέματα των μαθηματικών για τα ΕΠΑΛ χαρακτηρίζονται βατά, αν εξαιρέσουμε δύο ερωτήματα στο θέμα Δ. Στο θέμα Α (θεωρία) η απόδειξη, ο ορισμός και οι ερωτήσεις κλειστού τύπου (Σωστό – Λάθος και συμπλήρωσης κενών) που ζητήθηκαν δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Στο θέμα Β, τα ερωτήματα ήταν σαφή, απλά και χωρίς δύσκολες πράξεις. Το θέμα Γ ήρθε σωστά και έγκαιρα μία διόρθωση από την επιτροπή. Το θέμα της στατιστικής ήταν κι αυτό απλό, με συνηθισμένες ερωτήσεις και απλές πράξεις. Το ερώτημα Γ4 απαιτούσε τη γνώση μιας (σημαντικής) λεπτομέρειας από τη θεωρία, αλλά βαθμολογούνταν μόνο με 3 μόρια. Το Δ1 ήταν σαφώς το πιο δύσκολο θέμα των φετινών εξετάσεων. Απαιτούσε καλή γνώση γεωμετρίας και σωστή κατανόηση του προβλήματος. Ακόμα κι αν κάποιος μαθητής αδυνατούσε να απαντήσει το ερώτημα αυτό, μπορούσε με σχετική ευκολία να γράψει τα ερωτήματα Δ2 και Δ3 που απαιτούσαν βασικές δεξιότητες χωρίς και πάλι να χρειάζονται απαιτητικές πράξεις (κάτι που δυσκολεύει τους μαθητές των ΕΠΑΛ). Το ερώτημα Δ4 είχε κάποια δυσκολία αν και παρόμοια ερωτήματα έχουν ζητηθεί κι άλλες φορές τα τελευταία χρόνια και αρκετοί μαθητές ήταν εξοικειωμένοι μ’ αυτά. Τα θέματα, συγκριτικά με πέρυσι, ήταν ελαφρώς ευκολότερα.

Πανελλήνιες 2021: Το σχόλιο των Φροντιστηρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ για τα θέματα της Βιολογίας

Τα θέματα στο μάθημα της Βιολογίας κάλυπταν όλα τα κεφάλαια της ύλης. Η δυσκολία των θεμάτων ήταν μέτρια η οποία αυξάνονταν κλιμακωτά. Οι διατυπώσεις των θεμάτων ήταν σαφείς. Τα θέματα Α και Β αφορούσαν τη θεωρία και ήταν βατά. Κάποια θέματα (Γ5, Δ1 και Δ2) απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή από τους μαθητές. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στα θέματα αυτά.

ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα κάλυψης κενών Covid19 για Γυμνάσιο, Α' Λυκείου και Β' Λυκείου

Κορυφαίες Επιδόσεις, Μία Επιλογή: Φροντιστήρια ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Πανελλήνιες 2021: Το σχόλιο των Φροντιστηρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ για τα θέματα των Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης (ΕΠΑΛ)

Τα θέματα του μαθήματος Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια, καλύπταν σχεδόν το σύνολο της ύλης και δεν παρουσίαζαν κάποια δυσκολία, τουλάχιστον όσον αφορά τη θεωρία του μαθήματος. Η άσκηση του τελευταίου θέματος ήταν κλιμακωτής δυσκολίας και απαιτούσε καλή γνώση των τύπων.

Πανελλήνιες 2021: Το σχόλιο των Φροντιστηρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ για τα θέματα της Φυσικής

Τα θέματα ήταν για καλά προετοιμασμένους μαθητές. Κάλυπταν σε μεγάλο βαθμό την διδαχθείσα ύλη. Οι υποψήφιοι θα έπρεπε να ήταν προσεκτικοί στις πράξεις και να εκμεταλλευτούν και τις 3ώρες που είχαν στη διάθεσή τους.

Πανελλήνιες 2021: Το σχόλιο των Φροντιστηρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ για τα θέματα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Γενικότερα τα θέματα ήταν βάτα και διατυπωμένα με σαφήνεια. Το Θέμα Α δεν είχε καμία δυσκολία , μόνο λίγη προσοχή ήθελε από τους μαθητές στην συμπλήρωση κενών. Το Θέμα Β ήταν εύκολο επίσης. Ειδικότερα το Β1 απαιτούσε γνώση του τρόπου ορισμού της διαδικασίας και το Β2 ήταν συμπλήρωση κενών από μεθοδολογία του συμπληρωματικού βιβλίου. Το θέμα Γ έμοιαζε αρκετά με προηγούμενα θέματα παλαιότερων ετών, δεν είχε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Ιδιαίτερη προσοχή ήθελε από τους μαθητές στην συνθήκη τερματισμού της επαναληπτικής διαδικασίας. Το θέμα Δ , ζητούσε κλασικές μεθοδολογίες στους πίνακες. Δεν υπήρχε κάποια παγίδα η κάποια ιδιαίτερα δύσκολη μεθοδολογία.

Πανελλήνιες 2021: Το σχόλιο των Φροντιστηρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ για τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Το θέμα των εφοδίων των νέων για το μέλλον κλήθηκαν οι υποψήφιοι να αναπτύξουν αποδεικνύοντας τις γνώσεις τους αλλά και την κριτική τους σκέψη. Τα θέματα ήταν βατά, αφού οι ασκήσεις του Β΄θέματος ήταν όλες σύμφωνες με τις τελευταίες οδηγίες του ΙΕΠ. Το Λογοτεχνικό κείμενο απαιτούσε την ιδιαίτερη προσοχή των μαθητών.

Πανελλήνιες 2021: Το σχόλιο των Φροντιστηρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ για τα θέματα των Μαθηματικών

Τα φετινά θέματα των μαθηματικών ήταν σαφή, διαβαθμισμένης δυσκολίας με αρκετά λεπτά σημεία και απαιτούσαν μεγάλες σε έκταση απαντήσεις. Αναλυτικά: Στο θέμα Α είχαμε κλασικά ερωτήματα. Η απόδειξη, η διατύπωση και ο ορισμός που έπρεπε να γράψουν οι υποψήφιοι ήταν αρκετά εύκολα. Οι ερωτήσεις «Σωστού – Λάθους» δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Στο θέμα Β είχαμε ερωτήματα, τα οποία όλοι οι μαθητές είχαν δουλέψει κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Εδώ πιθανόν να χρειάστηκαν αρκετό χρόνο για να απαντήσουν, αφού τα ερωτήματα ήταν περισσότερα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Το θέμα Γ είχε ποικιλία ερωτημάτων διαφορετικών επιπέδων. Απαιτούνταν γνώσεις Άλγεβρας Α’ Λυκείου και μόνο όσοι ήταν άριστα προετοιμασμένοι πλησίασαν το μέγιστο αριθμό των μονάδων. Το θέμα Δ ήταν σαφώς το δυσκολότερο (ειδικά τα Δ3 και Δ4). Μόνο το Δ1 χαρακτηρίζεται απλό, το οποίο βαθμολογούνταν μόλις με 4 μόρια. Στα υπόλοιπα οι υποψήφιοι έπρεπε να γνωρίζουν πολύ καλά τη θεωρία, να έχουν ευχέρεια σε πράξεις και να δώσουν πολύ αναλυτικές απαντήσεις με αρκετές λεπτομέρειες. Τα θέματα, συγκριτικά με πέρυσι, ήταν παρόμοιας δυσκολίας.

Διαχρονική αξία ... Εγγύηση επιτυχίας

Για Θετικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές ... Επιλέγω ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ!

Πανελλήνιες 2021: Το σχόλιο των Φροντιστηρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ για τα θέματα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας

Τα θέματα χαρακτηρίζονται βατά και σχετικά αναμενόμενα ,ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας και αναφέρονταν σε μαθητές που ήταν καλά προετοιμασμένοι. Ήταν πιο απαιτητικά σε σχέση με τα περσινά θέματα και είχαν πολλές αριθμητικές πράξεις που δυσκόλεψαν τους μαθητες.

Πανελλήνιες 2021: Το σχόλιο των Φροντιστηρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ για τα θέματα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (ΕΠΑΛ)

Τα φετινά θέματα θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν βατά, χωρίς καμία ιδιαίτερη δυσκολία. Κάλυπταν όλη την εξεταστέα ύλη, με κατανοητή θεωρία και προβλέψιμες ασκήσεις.

Πανελλήνιες 2021: Το σχόλιο των Φροντιστηρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ για τα θέματα της Χημείας

Ξεκινώντας από το φόβο των περσινών θεμάτων, εύκολα κανείς μπορεί να παρατηρήσει την αντίθεση στα θέματα της φετινής χρονιάς. Τα θέματα της χημείας κάλυπταν όλη την ύλη και παρουσιάστηκαν με διαβαθμισμένη δυσκολία. Συγκεκριμένα, το Α θέμα ήταν αρκετά εύκολο, με συνέχεια το Β θέμα που κλιμακωτά δυσκόλευε, χωρίς φυσικά να σημαίνει ότι ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής θα δυσκολευόταν. Αντίστοιχα, ίδια λογική παρουσιάστηκε και στα θέματα Γ και Δ με το να δυσκολεύουν λίγο στα τελευταία υποερωτήματα. Η δυσκολία εστιάζεται κυρίως στην προετοιμασία των μαθητών και το πόσο είχαν κατανοήσει την όλη ύλη, ώστε να ήταν σε θέση να παρουσιάσουν με σαφήνεια τις απαντήσεις τους.

Πανελλήνιες 2021: Το σχόλιο των Φροντιστηρίων ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ για τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών

✏️ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ // Τα θέματα είναι διατυπωμένα με σαφήνεια και χαρακτηρίζονται βατά Στο διδαγμένο κείμενο οι μαθητές καλούνταν να επεξεργαστούν την 6η Ενότητα του Πρωταγόρα . Στις ερωτήσεις Α1α. και Α1β. οι μαθητές θα έπρεπε να έχουν καλή γνώση της μετάφρασης του κειμένου. Οι ερωτήσεις κατανόησης Β1 και Β2 προϋποθέτουν καλή γνώση των σχολίων του σχολικού εγχειριδίου. Το ζητούμενο Β2 ως προς το πρώτο σκέλος του ίσως μπερδέψει τους υποψηφίους αναφορικά με τον τρόπο διατύπωσής του. Από το Β3 (εισαγωγή) τα ερωτήματα 1 και 2 εμμένουν σε λεπτομέρειες χωρίς ουσιαστικό βάθος. Οι λεξιλογικές ασκήσεις δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας , ενώ η παρατήρηση Β5 που αφορά το παράλληλο κείμενο και τη σύγκρισή του με το κείμενο αναφοράς απαιτεί αφαιρετική και κριτική ικανότητα, χωρίς όμως ιδιαίτερη δυσκολία. ✏️ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ // Στο αδίδακτο κείμενο δόθηκε απόσπασμα από την « Απολογία του Σωκράτους», συγκεκριμένα από τον επίλογο του έργου. Η μετάφραση και η ερμηνευτική παρατήρηση του μπορεί να χαρακτηριστεί αρκετά καλή για κάποιον μαθητή που ήταν εξοικειωμένος με το αρχαίο ελληνικό λεξιλόγιο. Χωρίς δυσκολίες αλλά για καλά προετοιμασμένους μαθητές ήταν οι παρατηρήσεις Γραμματικής και Συντακτικού
  • 1
  • 2