Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το διεκδικούν και το προετοιμάζουν σωστά και με συνέπεια...

Το εκπαιδευτικό υλικό

Τα συγγράμματα των Φροντιστηρίων μας που χορηγούνται δωρεάν στους μαθητές μας έχουν στόχο να τους προσφέρουν γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να αυξήσουν τα περιθώρια της πρωτοβουλίας και την αποτελεσματικότητα της μελέτης τους.

Κάθε βιβλίο το οποίο είναι ολοκληρωμένο πόνημα και όχι αποσπασματικές σημειώσεις περιέχει:

  • ολοκληρωμένη παρουσίαση της θεωρίας
  • ικανό αριθμό παραδειγμάτων
  • υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις
  • ερωτήσεις τύπου Σωστού-Λάθους και πολλαπλής επιλογής
  • κριτήρια αξιολόγησης
ΒΟΓΙΑΤΖΗ