Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το διεκδικούν και το προετοιμάζουν σωστά και με συνέπεια...

Διαγωνίσματα

Με τα προγραμματισμένα διαγωνίσματα οι μαθητές αποκτούν όχι μόνο αυτοπεποίθηση αλλά και την απαραίτητη εμπειρία των γραπτών εξετάσεων. Τα διαγωνίσματα διεξάγονται σε προκαθορισμένο χρόνο, πάντοτε την Κυριακή.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι οι οποίοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο συμμετέχουν σε περισσότερα από 20 τρίωρα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Σκοπός των διαγωνισμάτων είναι:

  • να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις πραγματικές συνθήκες των εξετάσεων
  • να διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσεων του μαθητή
  • να ενεργοποιήσουν την κριτική ικανότητα του μαθητή
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι κάθε χρόνο τα θέματα των εξετάσεων έχουν διδαχθεί στο Φροντιστήριό μας.
ΒΟΓΙΑΤΖΗ