Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το διεκδικούν και το προετοιμάζουν σωστά και με συνέπεια...

Υποτροφίες

Υποστηρίζοντας ενεργά την ιδέα της αριστείας επιλέξαμε να επιβραβεύουμε τους άριστους μαθητές παρέχοντας υποτροφίες.

Συγκεκριμένα, για το σχολικό έτος 2023 - 2024 προσφέρουμε υποτροφίες που αφορούν:

  • τους μαθητές που θα φοιτήσουν στη Α’ Λυκείου
  • τους μαθητές που θα φοιτήσουν στη Β’ Λυκείου

Η οργάνωση της διαδικασίας του διαγωνισμού, ο διαγωνισμός, η διόρθωση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με αδιάβλητες συνθήκες από τα Φροντιστήριά μας.

ΒΟΓΙΑΤΖΗ