Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το διεκδικούν και το προετοιμάζουν σωστά και με συνέπεια...

Η μέθοδος

Η πείρα και η άριστη γνώση της διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων μας έχει οδηγήσει σε μια εκπαιδευτική μέθοδο που επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο από τα επιτυχή αποτελέσματα των εξετάσεων.

  • Αυστηρή επιλογή του κατάλληλου διδακτικού προσωπικού
  • Απόλυτος συντονισμός της διδακτικής ομάδας κάθε τμήματος.
  • Συγκρότηση τμημάτων με απόλυτη ομοιογένεια
  • Έγκαιρος προγραμματισμός της διδασκαλίας της εξεταστέας ύλης και των τακτικών διαγωνισμάτων
  • Διαρκής και συστηματική παρακολούθηση της προόδου των μαθητών
ΒΟΓΙΑΤΖΗ